Điều Khoản Sử Dụng

Khi sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, người dùng cần tuân thủ các điều khoản sử dụng của Socolive, để bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của cả Socolive và người dùng. Các điều khoản sử dụng của Socolive bao gồm các quyền và nghĩa vụ của Socolive, các quyền và nghĩa vụ của người dùng Socolive, và các điều khoản về giải quyết tranh chấp. Hãy cùng tìm hiểu về các điều khoản sử dụng của Socolive qua bài viết này.

Các điều khoản sử dụng Socolive

Các điều khoản sử dụng Socolive
Các điều khoản sử dụng Socolive

Quyền và nghĩa vụ của Socolive

Socolive có quyền và nghĩa vụ sau khi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho người dùng:

  • Socolive có quyền sở hữu và bảo vệ bản quyền, thương hiệu, và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Socolive, bao gồm các nội dung, hình ảnh, video, âm thanh, logo, tên, và các dấu hiệu nhận biết khác của Socolive.
  • Socolive có quyền cấp phép, cho phép, hoặc hạn chế người dùng sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, bao gồm các bản quyền, thương hiệu, và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Socolive, theo các điều khoản và điều kiện đã được Socolive thông báo và người dùng đồng ý.
  • Socolive có quyền thu thập, lưu trữ, sử dụng, và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng, theo các chính sách bảo mật đã được Socolive thông báo và người dùng đồng ý.
  • Socolive có quyền cung cấp và cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, bao gồm các nội dung, tính năng, chức năng, và chất lượng phát sóng của Socolive.
  • Socolive có quyền bảo mật và bảo vệ các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, bao gồm phòng chống và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền, luật pháp, hoặc chính sách của Socolive.
  • Socolive có quyền thay đổi, cập nhật, hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, bao gồm các nội dung, tính năng, chức năng, và chất lượng phát sóng của Socolive, khi cần thiết, để phù hợp với các yêu cầu pháp lý, quy định, hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc để cung cấp và cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của Socolive.
Nghĩa vụ của Socolive là phát trực bóng đá hôm nay đầy đủ nhất để phục vụ nhu cầu người dùng
Nghĩa vụ của Socolive là phát trực bóng đá hôm nay đầy đủ nhất để phục vụ nhu cầu người dùng

Xem thêm: Chính Sách Bảo Mật

Quyền và nghĩa vụ của người dùng kênh farsight-toolkit.org

Người dùng có quyền và nghĩa vụ sau khi sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Socolive:

  • Người dùng có quyền sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, bao gồm xem truc tiep bong da, đăng ký tài khoản, gửi yêu cầu, phản hồi, hoặc tham gia các chương trình của Socolive, theo các điều khoản và điều kiện đã được Socolive thông báo và người dùng đồng ý.
  • Người dùng có quyền biết và hiểu cách Socolive cung cấp và cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, bao gồm các nội dung, tính năng, chức năng, và chất lượng phát sóng của Socolive, và có quyền nhận được các dịch vụ và sản phẩm của Socolive một cách chuyên nghiệp, chất lượng, và liên tục, không bị gián đoạn hoặc mất tín hiệu.
  • Người dùng có quyền biết và hiểu cách Socolive bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm không truy cập, sử dụng, sao chép, thay đổi, tiết lộ, hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của người dùng một cách trái phép hoặc bất hợp lý, và không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các bên thứ ba khi không có sự đồng ý hoặc yêu cầu của người dùng, hoặc khi không cần thiết để cung cấp và cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, hoặc khi không tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định, hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và có quyền truy cập, xem, sửa đổi, cập nhật, hoặc xóa thông tin cá nhân của người dùng trên Socolive, và có quyền yêu cầu Socolive ngừng thu thập, lưu trữ, sử dụng, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng.
  • Người dùng có nghĩa vụ bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, bao gồm không tiết lộ, chia sẻ, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng một cách trái phép hoặc bất hợp lý, và không gây bất lợi, thiệt hại, hoặc mất mát cho Socolive, hoặc vi phạm quyền lợi của Socolive hoặc bên thứ ba.
Quyền và nghĩa vụ của người dùng kênh farsight-toolkit.org
Quyền và nghĩa vụ của người dùng kênh farsight-toolkit.org

Điều khoản về giải quyết tranh chấp tại kênh farsight-toolkit.org

Socolive và người dùng đồng ý giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại, hoặc tố cáo phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, bằng cách thương lượng, hòa giải, hoặc trọng tài, theo luật pháp và quy định của Việt Nam.

Socolive và người dùng đồng ý không khởi kiện hoặc đưa ra các biện pháp pháp lý khác nhau, trừ khi thương lượng, hòa giải, hoặc trọng tài không đạt được kết quả hài lòng. Socolive và người dùng đồng ý tôn trọng và thực hiện các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, hoặc tố cáo.

Lời kết

Khi sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Socolive, người dùng cần tuân thủ các điều khoản sử dụng của Socolive, để bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của cả Socolive và người dùng. Các điều khoản sử dụng của Socolive bao gồm các quyền và nghĩa vụ của Socolive, các quyền và nghĩa vụ của người dùng Socolive, và các điều khoản về giải quyết tranh chấp.